2010 Cadillac CTS 2.8 Elegance

199 牌照稅 $ 15,210元 燃料稅 $ 7,200元

  • 車身座位 4門5人座
  • 性能數據 211hp@6800rpm 25.1kgm@3600rpm
  • 變速系統 6速手自排
  • 能量消耗 平均 9.7km/ltr 市區 6.9km/ltr 高速 12.7km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, V型6缸, DOHC雙凸輪軸, 24氣門
  • 產地
  • 排氣量 2792cc