2010 Infiniti G Convertible 37

282 牌照稅 $ 28,220元 燃料稅 $ 9,810元

  • 車身座位 2門4人座
  • 性能數據 324hp@7000rpm 37.0kgm@5200rpm
  • 變速系統 7速手自排
  • 能量消耗 平均 11km/ltr 市區 9.1km/ltr 高速 14.8km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, V型6缸, DOHC雙凸輪軸, 24氣門
  • 產地
  • 排氣量 3696cc

中古車推薦

G Convertible 其他車款

2010 Infiniti G Convertible 37
2010 Infiniti G Convertible 37
282