2008 Infiniti G Coupe 37

215 牌照稅 $ 28,220元 燃料稅 $ 9,810元

  • 車身座位 2門4人座
  • 性能數據 328hp@7000rpm 37.0kgm@5200rpm
  • 變速系統 5速手自排
  • 能量消耗 平均 10.2km/ltr 市區 8.7km/ltr 高速 13km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, V型6缸, DOHC雙凸輪軸, 24氣門
  • 產地
  • 排氣量 3696cc

中古車推薦

G Coupe 其他車款

2008 Infiniti G Coupe 37
2008 Infiniti G Coupe 37
215