2008 Jeep Grand Cherokee 3.7

194.5 牌照稅 $ 28,220元 燃料稅 $ 9,810元

  • 車身座位 5門5人座
  • 性能數據 209hp@5200rpm 32.4kgm@4000rpm
  • 變速系統 5速手自排
  • 能量消耗 平均 8.9km/ltr 市區 7.4km/ltr 高速 12km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, V型6缸, SOHC單凸輪軸, 12氣門
  • 產地
  • 排氣量 3700cc

Grand Cherokee 其他車款

3.7
3.7
194.5