2013 Nissan Grand Livina 1.8 B

68.8 牌照稅 $ 7,120元 燃料稅 $ 4,800元

  • 車身座位 5門7人座
  • 性能數據 126hp@5200rpm 17.7kgm@4800rpm
  • 變速系統 4速自排
  • 能量消耗 平均 14km/ltr 市區 12km/ltr 高速 17.5km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門
  • 產地
  • 排氣量 1797cc

中古車推薦

Grand Livina 其他車款

2013 Nissan Grand Livina 1.8 B
2013 Nissan Grand Livina 1.8 B
68.8