2010 Renault Megane Sedan 1.9 dCi

104.8 牌照稅 $ 11,230元 燃料稅 $ 3,726元

  • 車身座位 4門5人座
  • 性能數據 130hp@4000rpm 25.5kgm@2000rpm
  • 變速系統 4速手自排
  • 能量消耗 平均 15.2km/ltr 市區 11.1km/ltr 高速 19.2km/ltr
  • 引擎形式 渦輪增壓, 直列4缸, SOHC單凸輪軸, 8氣門
  • 產地
  • 排氣量 1870cc