2010 Suzuki Grand Vitara JP 2.4

99.8 牌照稅 $ 11,230元 燃料稅 $ 6,210元

  • 車身座位 5門5人座
  • 性能數據 165.8hp@6000rpm 22.9kgm@4000rpm
  • 變速系統 4速自排
  • 能量消耗 平均 8.4km/ltr 市區 7.1km/ltr 高速 9.4km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門
  • 產地
  • 排氣量 2393cc
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 55.8 萬,最低 55.8 萬,價差為 0

Grand Vitara JP 其他車款

2010 Suzuki Grand Vitara JP 2.4
2010 Suzuki Grand Vitara JP 2.4
99.8