HOT大聯盟 | 認證車款

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 800 萬,最低 3.8 萬,價差為 796.2
共4112筆
2018 Luxgen U5
 • 2018 Luxgen U5
  56.8
  • 2018 年 1 月
  • |
  • 高雄市
  • |
  • 銀色系
  • HOT大聯盟
  • 乙鈞汽車 LUXGEN HOT認證好車
2017 Luxgen U5
 • 2017 Luxgen U5
  57.8
  • 2017 年 9 月
  • |
  • 彰化縣
  • |
  • 白色系
  • HOT大聯盟
  • 新永隆汽車 LUXGEN HOT認證好車
2007 Honda Civic
 • 2007 Honda Civic
  33.5
  • 2007 年 12 月
  • |
  • 台中市
  • |
  • 黑色系
  • HOT大聯盟
  • 皇家汽車 HONDA HOT認證好車
2007 Mazda 5
 • 2007 Mazda 5
  26
  • 2007 年 7 月
  • |
  • 台中市
  • |
  • 白色系
  • HOT大聯盟
  • 皇家汽車 MAZDA HOT認證好車
2015 Honda Cr-v
 • 2015 Honda Cr-v
  71.5
  • 2015 年 11 月
  • |
  • 台中市
  • |
  • 白色系
  • HOT大聯盟
  • 皇家汽車 HONDA HOT認證好車
2009 Nissan Tiida
 • 2009 Nissan Tiida
  26.5
  • 2009 年 5 月
  • |
  • 台南市
  • |
  • 黑色系
  • HOT大聯盟
  • 南一汽車 NISSAN HOT認證好車
2012 Hyundai Elantra
 • 2012 Hyundai Elantra
  39.8
  • 2012 年 11 月
  • |
  • 苗栗縣
  • |
  • 鐵灰系
  • HOT大聯盟
  • 建億汽車 HYUNDAI HOT認證好車
2009 Honda Fit
 • 2009 Honda Fit
  39.8
  • 2009 年 1 月
  • |
  • 台中市
  • |
  • 白色系
  • HOT大聯盟
  • 安勝汽車 HONDA HOT認證好車
2004 Porsche Cayenne
 • 2004 Porsche Cayenne
  36.8
  • 2004 年 4 月
  • |
  • 嘉義市
  • |
  • 黑色系
  • HOT大聯盟
  • 宇勝汽車 PORSCHE HOT認證好車
2007 Mazda 3
 • 2007 Mazda 3
  22
  • 2007 年 1 月
  • |
  • 台南市
  • |
  • 深藍系
  • HOT大聯盟
  • 南一汽車 MAZDA HOT認證好車
2012 Hyundai Ix35
 • 2012 Hyundai Ix35
  39.8
  • 2012 年 3 月
  • |
  • 嘉義市
  • |
  • 銀色系
  • HOT大聯盟
  • 宇勝汽車 HYUNDAI HOT認證好車
2006 Ford Focus
 • 2006 Ford Focus
  19.8
  • 2006 年 1 月
  • |
  • 彰化縣
  • |
  • 鐵灰系
  • HOT大聯盟
  • 福大汽車 FORD HOT認證好車
2012 Nissan Tiida
 • 2012 Nissan Tiida
  33.8
  • 2012 年 11 月
  • |
  • 桃園市
  • |
  • 鐵灰系
  • HOT大聯盟
  • 正達汽車 NISSAN HOT認證好車
2005 M-benz E-class
 • 2005 M-benz E-class
  58
  • 2005 年 3 月
  • |
  • 桃園市
  • |
  • 黑色系
  • HOT大聯盟
  • 萊可汽車 M-BENZ HOT認證好車
2005 Nissan Serena
 • 2005 Nissan Serena
  16.5
  • 2005 年 1 月
  • |
  • 台中市
  • |
  • 銀色系
  • HOT大聯盟
  • 威尼斯汽車城 NISSAN HOT認證好車
2004 Mazda 其他
 • 2004 Mazda 其他
  12.5
  • 2004 年 1 月
  • |
  • 台中市
  • |
  • 黑色系
  • HOT大聯盟
  • 威尼斯汽車城 MAZDA HOT認證好車
2015 Ford Focus
 • 2015 Ford Focus
  45.8
  • 2015 年 3 月
  • |
  • 桃園市
  • |
  • 深藍系
  • HOT大聯盟
  • 福祐汽車 FORD HOT認證好車
2016 Hyundai Elantra
 • 2016 Hyundai Elantra
  52.8
  • 2016 年 9 月
  • |
  • 新北市
  • |
  • 深藍系
  • HOT大聯盟
  • 大鴻汽車 HYUNDAI HOT認證好車
2004 Mazda 3
 • 2004 Mazda 3
  18.6
  • 2004 年 8 月
  • |
  • 彰化縣
  • |
  • 深藍系
  • HOT大聯盟
  • 高通汽車 MAZDA HOT認證好車
2004 Honda Cr-v
 • 2004 Honda Cr-v
  15.5
  • 2004 年 4 月
  • |
  • 台中市
  • |
  • 銀色系
  • HOT大聯盟
  • 威尼斯汽車城 HONDA HOT認證好車