Audi | 認證車款

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 698000 萬,最低 0.2 萬,價差為 697999.8
共928筆
2017 Mitsubishi 三菱 商用車
 • 2017 Mitsubishi 三菱 商用車
  33.6
  • 2017 年 1 月
  • |
  • 高雄市
  • |
  • 藍白
  • HOT大聯盟
  • 上暘汽車 MITSUBISHI HOT認證好車
2017 Mitsubishi 三菱 Lancer
 • 2017 Mitsubishi 三菱 Lancer
  39.8
  • 2017 年 6 月
  • |
  • 基隆市
  • |
  • 黑色系
  • HOT大聯盟
  • 冠昇汽車 MITSUBISHI HOT認證好車
2017 Mitsubishi 三菱 Outlander
 • 2017 Mitsubishi 三菱 Outlander
  59.8
  • 2017 年 12 月
  • |
  • 台北市
  • |
  • 白色系
  • HOT大聯盟
  • 時代汽車 MITSUBISHI HOT認證好車
2017 BMW 寶馬 X1
 • 2017 BMW 寶馬 X1
  144
  • 2017 年 10 月
  • |
  • 桃園市
  • |
  • 白色系
  • SAVE認證車聯盟
  • BMW X1
2017 BMW 寶馬 1 series
 • 2017 BMW 寶馬 1 series
  116.8
  • 2017 年 1 月
  • |
  • 新北市
  • |
  • 白色系
  • SAVE認證車聯盟
  • BMW 120I
2017 Toyota 豐田 Previa
 • 2017 Toyota 豐田 Previa
  129.8
  • 2017 年 12 月
  • |
  • 新北市
  • |
  • 白色系
  • SAVE認證車聯盟
  • TOYOTA PREVIA
2017 M-Benz 賓士 Glc-class
 • 2017 M-Benz 賓士 Glc-class
  187.8
  • 2017 年 9 月
  • |
  • 新北市
  • |
  • 白色系
  • SAVE認證車聯盟
  • BENZ GLC250
2017 Toyota 豐田 Corolla altis
 • 2017 Toyota 豐田 Corolla altis
  55.8
  • 2017 年 4 月
  • |
  • 台北市
  • |
  • abc好車網
  • 台北市 / 原廠
2017 Toyota 豐田 Corolla altis
 • 2017 Toyota 豐田 Corolla altis
  55.8
  • 2017 年 7 月
  • |
  • 新竹縣
  • |
  • abc好車網
  • 新竹縣 / 原廠
2017 Nissan 日產 X-trail
 • 2017 Nissan 日產 X-trail
  72.9
  • 2017 年 9 月
  • |
  • 台南市
  • |
  • 白色
  • abc好車網
  • 台南市
2017 Infiniti Qx60
 • 2017 Infiniti Qx60
  178.8
  • 2017 年
  • |
  • 台北市
  • |
  • Yahoo奇摩自售車
  • 中古車
2017 Toyota 豐田 Camry
 • 2017 Toyota 豐田 Camry
  58.8
  • 2017 年
  • |
  • 新北市
  • |
  • Yahoo奇摩自售車
  • 中古車
2017 Honda 本田 City
 • 2017 Honda 本田 City
  23
  • 2017 年
  • |
  • 新北市
  • |
  • Yahoo奇摩自售車
  • 中古車
2017 Nissan 日產 March
 • 2017 Nissan 日產 March
  32.8
  • 2017 年
  • |
  • 台北市
  • |
  • Yahoo奇摩自售車
  • 中古車
2017 Volkswagen 福斯 Sharan
 • 2017 Volkswagen 福斯 Sharan
  75.8
  • 2017 年
  • |
  • 新北市
  • |
  • Yahoo奇摩自售車
  • 中古車
2017 BMW 寶馬 2-series active tourer
 • 2017 BMW 寶馬 2-series active tourer
  50
  • 2017 年
  • |
  • 新北市
  • |
  • Yahoo奇摩自售車
  • 中古車
2017 Toyota 豐田 Yaris
 • 2017 Toyota 豐田 Yaris
  29.8
  • 2017 年
  • |
  • 台南市
  • |
  • Yahoo奇摩自售車
  • 中古車
2017 Toyota 豐田 C-hr
 • 2017 Toyota 豐田 C-hr
  42.5
  • 2017 年
  • |
  • 桃園市
  • |
  • Yahoo奇摩自售車
  • 中古車
2017 Ford 福特 Kuga
 • 2017 Ford 福特 Kuga
  64
  • 2017 年
  • |
  • 新北市
  • |
  • Yahoo奇摩自售車
  • 中古車
2017 Suzuki 鈴木 Jimny
 • 2017 Suzuki 鈴木 Jimny
  41
  • 2017 年
  • |
  • 新北市
  • |
  • Yahoo奇摩自售車
  • 中古車