2019 Harley-Davidson Touring Road Glide Special ABS

168.9 牌照稅 $ 11,230元 燃料稅 $ 2,010元

  • 車身座位 休旅車
  • 性能數據 87hp@5020rpm 16.0kgm@2750rpm
  • 引擎形式 空冷2缸SOHC 8V
  • 車身資料 車重 391kg
  • 排氣量 1868cc
  • 變速形式 六速皮帶