2008 Audi A5 Coupe 3.2 Quattro

279 牌照稅 $ 28,220元 燃料稅 $ 8,640元

  • 車身座位 2門4人座
  • 性能數據 265hp@6500rpm 33.6kgm@3000~5000rpm
  • 變速系統 6速手自排
  • 能量消耗 平均 11.1km/ltr 市區 7.7km/ltr 高速 14.9km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, V型6缸, DOHC雙凸輪軸, 24氣門
  • 產地
  • 排氣量 3197cc

中古車推薦

A5 Coupe 其他車款

3.2 Quattro
3.2 Quattro
279
S5
S5
359