2008 BMW 3 Series Convertible 320i

255 牌照稅 $ 11,230元 燃料稅 $ 6,210元

  • 車身座位 2門4人座
  • 性能數據 150hp@6200rpm 20.4kgm@3600rpm
  • 變速系統 6速自排
  • 能量消耗 平均 12.9km/ltr 市區 10.5km/ltr 高速 18km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門
  • 產地
  • 排氣量 1995cc
車險試算
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 79.9 萬,最低 79.9 萬,價差為 0

3 Series Convertible 其他車款

335i
335i
360
330i
330i
330
325i
325i
305
320i
320i
255