2008 BMW 3 Series Convertible 330i

330 牌照稅 $ 15,210元 燃料稅 $ 7,200元

  • 車身座位 2門4人座
  • 性能數據 272hp@6650rpm 32.1kgm@2750rpm
  • 變速系統 6速自排
  • 能量消耗 平均 12.1km/ltr 市區 9.6km/ltr 高速 17.6km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, 直列6缸, DOHC雙凸輪軸, 24氣門
  • 產地
  • 排氣量 2996cc

中古車推薦

3 Series Convertible 其他車款

335i
335i
360
330i
330i
330
325i
325i
305
320i
320i
255