2008 BMW 3 Series Convertible 335i

360 牌照稅 $ 15,210元 燃料稅 $ 7,200元

  • 車身座位 2門4人座
  • 性能數據 306hp@5800rpm 40.8kgm@1300rpm
  • 變速系統 6速自排
  • 能量消耗 平均 11km/ltr 市區 9km/ltr 高速 15km/ltr
  • 引擎形式 雙渦輪增壓, 直列6缸, DOHC雙凸輪軸, 24氣門
  • 產地
  • 排氣量 2979cc

中古車推薦

3 Series Convertible 其他車款

335i
335i
360
330i
330i
330
325i
325i
305
320i
320i
255