2009 BMW 3 Series Convertible 325i

306 牌照稅 $ 15,210元 燃料稅 $ 7,200元

  • 車身座位 2門5人座
  • 性能數據 218hp@6500rpm 25.5kgm/2750rpm
  • 變速系統 6速自排
  • 能量消耗 平均 11.6km/ltr 市區 9.5km/ltr 高速 16km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, 直列6缸, DOHC, 24氣門
  • 產地
  • 排氣量 2497cc
車險試算
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 79.9 萬,最低 79.9 萬,價差為 0

3 Series Convertible 其他車款

320i
320i
256
335i
335i
362
325i
325i
306