2010 BMW 5-Series Sedan 528i

337 牌照稅 $ 15,210元 燃料稅 $ 7,200元

  • 車身座位 4門5人座
  • 性能數據 258hp@6600rpm 31.6kgm@2600rpm
  • 變速系統 8速手自排
  • 能量消耗 平均 12.8km/ltr 市區 9.6km/ltr 高速 15.8km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, 直列6缸, DOHC雙凸輪軸, 24氣門
  • 產地
  • 排氣量 2996cc
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 295 萬,最低 13.8 萬,價差為 281.2