2016 Hyundai Verna 1.6尊爵型酷跑款

61.9 牌照稅 $ 7,120元 燃料稅 $ 4,800元

  • 車身座位 4門5人座
  • 性能數據 124hp@6300rpm 15.9kgm@4200rpm
  • 變速系統 4速手自排
  • 能量消耗 平均 14km/ltr 市區 10.56km/ltr 高速 17.37km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門
  • 產地 國產
  • 排氣量 1591cc

中古車推薦