2008 Infiniti FX 35 Sport

220 牌照稅 $ 28,220元 燃料稅 $ 8,640元

  • 車身座位 5門5人座
  • 性能數據 280hp@6200rpm 37.3kgm@4800rpm
  • 變速系統 5速手自排
  • 能量消耗 平均 9.2km/ltr 市區 7.6km/ltr 高速 12.5km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, V型6缸, DOHC雙凸輪軸, 24氣門
  • 產地
  • 排氣量 3498cc
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 95 萬,最低 18.8 萬,價差為 76.2

FX 其他車款

35 Sport
35 Sport
220
45
45
276