2008 Infiniti G Sedan 35

193 牌照稅 $ 28,220元 燃料稅 $ 8,640元

  • 車身座位 4門5人座
  • 性能數據 311hp@6800rpm 36.5kgm@4800rpm
  • 變速系統 5速手自排
  • 能量消耗 平均 9.8km/ltr 市區 8.2km/ltr 高速 12.8km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, V型6缸, DOHC雙凸輪軸, 24氣門
  • 產地
  • 排氣量 3498cc
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 31.8 萬,最低 31.8 萬,價差為 0

G Sedan 其他車款

2008 Infiniti G Sedan 35
2008 Infiniti G Sedan 35
193