2013 Land Rover Range Rover 5.0 V8 SC Autobiography

1098 牌照稅 $ 46,170元 燃料稅 $ 12,180元

  • 車身座位 5門4人座
  • 性能數據 510hp@6000~6500rpm 63.7kgm@2500~5500rpm
  • 變速系統 8速手自排
  • 能量消耗 平均 7.25km/ltr 市區 4.9km/ltr 高速 10.1km/ltr
  • 引擎形式 機械增壓, V型8缸, DOHC雙凸輪軸, 32氣門
  • 產地
  • 排氣量 4999cc
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 198 萬,最低 198 萬,價差為 0