2009 Land Rover Range Rover Sport 4.2SC Stormer

446 牌照稅 $ 28,220元 燃料稅 $ 9,810元

  • 車身座位 5門5人座
  • 性能數據 396hp@5750rpm 57.14kgm@3500rpm
  • 變速系統 6速手自排
  • 能量消耗 平均 6.6km/ltr 市區 5.4km/ltr 高速 9.1km/ltr
  • 引擎形式 機械增壓, V型8缸, DOHC雙凸輪軸, 32氣門
  • 產地
  • 排氣量 4197cc

中古車推薦