2012 Lexus LS 460 Vertex Edition

432 牌照稅 $ 46,170元 燃料稅 $ 11,220元

  • 車身座位 4門5人座
  • 性能數據 381hp@6400rpm 50.3kgm@4100rpm
  • 變速系統 8速手自排
  • 能量消耗 平均 8.7km/ltr 市區 5.82km/ltr 高速 12.26km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, V型8缸, DOHC雙凸輪軸, 32氣門
  • 產地
  • 排氣量 4608cc