2010 Nissan 370Z Roadster

259 牌照稅 $ 28,220元 燃料稅 $ 9,810元

  • 車身座位 2門2人座
  • 性能數據 328hp@7000rpm 37kgm@5200rpm
  • 變速系統 7速手自排
  • 能量消耗 平均 11.1km/ltr 市區 9.4km/ltr 高速 15.2km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, V型6缸, DOHC雙凸輪軸, 24氣門
  • 產地
  • 排氣量 3696cc
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 103 萬,最低 83 萬,價差為 20

370Z 其他車款

Coupe
Coupe
239
Roadster
Roadster
259