2012 Volkswagen Touareg Hybrid

326.8 牌照稅 $ 15,210元 燃料稅 $ 7,200元

  • 車身座位 5門5人座
  • 性能數據 333hp@5500~6500rpm 44.9kgm@3000~5250rpm
  • 變速系統 8速手自排
  • 能量消耗 平均 12.2km/ltr 市區 11.49km/ltr 高速 12.66km/ltr
  • 引擎形式 機械增壓, V型6缸, DOHC雙凸輪軸, 24氣門
  • 產地
  • 排氣量 2995cc
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 79.9 萬,最低 52.8 萬,價差為 27.1