2011 BMW 3-Series Sedan 320i

180 牌照稅 $ 11,230元 燃料稅 $ 6,210元

  • 車身座位 4門5人座
  • 性能數據 156hp@6400rpm 20.4kgm@3600rpm
  • 變速系統 6速手自排
  • 能量消耗 平均 11km/ltr 市區 7.8km/ltr 高速 14.6km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門
  • 產地
  • 排氣量 1995cc
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 173 萬,最低 13.9 萬,價差為 159.1