2017 Honda Accord Hybrid

179.9 牌照稅 $ 11,230元 燃料稅 $ 6,180元

  • 車身座位 4門5人座
  • 性能數據 146hp@6200rpm 17.9kgm@4000rpm
  • 變速系統 CVT無段變速
  • 能量消耗 平均 23.7km/ltr 市區 35.25km/ltr 高速 19.9km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門
  • 產地 進口
  • 排氣量 1993cc
車險試算
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 79.8 萬,最低 12 萬,價差為 67.8

Accord 其他車款

Hybrid
Hybrid
179.9