2010 Subaru Forester 2.0X

105 牌照稅 $ 11,230元 燃料稅 $ 6,210元

  • 車身座位 5門5人座
  • 性能數據 150hp@6000rpm 20.0kgm@3200rpm
  • 變速系統 4速手自排
  • 能量消耗 平均 12.6km/ltr 市區 10.8km/ltr 高速 15.8km/ltr
  • 引擎形式 自然進氣, 水平對臥4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門
  • 產地
  • 排氣量 1994cc
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 109.8 萬,最低 39.8 萬,價差為 70

Forester 其他車款

2.0X
2.0X
105
2.5XT
2.5XT
135.8